HomeMail ons!Site map

Stichting Broodnodig op school

Dag van het Overblijven

Stichting Broodnodig op school organiseert jaarlijks een dag van het overblijven. Deze dag wordt georganiseerd voor de vrijwillige overblijfkrachten van BROODNODIG.

Dit jaar 2010 was het accent gelegd op de cursus Kinder-EHBO. De Kinder EHBO werd gegeven door Papillon met erkende en ervaren instructeurs die volgens de Oranje Kruisnorm bevoegd zijn om les te mogen geven. Er waren 50 vrijwillige overblijfkrachten die zich ingeschreven hadden voor deze cursus.

Naast de nodige theorie werd er veel geoefend en waren er ook heel veel vragen. Praktijkvoorbeelden ingebracht door de vrijwilligers werden opgepakt om ervaring en kennis te vergroten. De schroom om te oefenen nam al gauw af, toen men ontdekte dat de sfeer veilig was en dat juist oefenen helpt om te leren. Regelmatig kwamen er voorbeelden die men van het overblijven of van thuis kende. Tijdens de cursus werd er natuurlijk ook veel gelachen.

Papillon KinderEHBO en lotusslachtoffer

Na de pauze werd de cursus weer opgepakt. Dit keer echter met een onverwacht gegeven. ‘s middags was er namelijk een echt lotusslachtoffer. Op geheel onverwachte momenten kwam hij met een wond of andere fysieke klacht de groepen in. Dit was het moment voor de deelnemers om heel direct te kunnen reageren. Tenslotte is de realiteit tijdens het overblijven ook onverwacht. Na wat aarzelen schroomde men steeds minder om te handelen en reageren op het lotusslachtoffer. Het lotusslachtoffer was een volwassenen, maar de trainers wisten telkens weer de gegeven situatie te koppelen aan het overblijven met de kinderen.

Iedere deelnemer ontving van Papillon een informatiemap met praktische informatie én bewijs van deelneming aan deze cursus KinderEHBO Met twee kleine traktaties van Papillon en een van Broodnodig, voor elke vrijwilliger, ging een ieder huiswaarts.

Elke aanwezige keek terug op een zeer geslaagde Dag van het Overblijven. Een veel gehoorde opmerking was dat de workshop en cursussen zeer leerzaam waren en zeker voor herhaling vatbaar.

Truus Oosterhuis
Manager Broodnodig op school

Voetbalvereniging Voorst

Voetbalvereniging Voorst heeft in 2010 via Papillon Teelen een AED aangeschaft en Antoinette heeft voor ons een avondcursus reanimatie & AED verzorgd. Tijdens de cursusavond wordt de theorie op een onderhoudende manier aangeboden, afgewisseld door praktijkoefeningen. Dat gaat op een leuke en ontspannen wijze, waardoor de cursusavond van ruim 3 uur voorbij is voor je het weet. Het is voor ons een geruststellende gedachte dat we nu over een AED beschikken, die overigens door Papillon Teelen bedrijfsklaar wordt gehouden, alsmede over een aantal gecertificeerde leden die geoefend zijn in het reanimeren en het bedienen van de AED. Al met al is het prima verlopen en we willen Antoinette graag een compliment geven voor de plezierige samenwerking tot heden.

Namens V.V. Voorst
Henk Wijtenhorst

PinkRoccade Healthcare BV

Aangezien een hartstilstand of een ademhalingsstilstand meestal plaatsvindt bij familieleden of directe kennissen en het ook een naaste collega kan treffen, hebben wij binnen PinkRoccade Healthcare besloten de training Basic Life Support en AED aan ons personeel aan te bieden.

In 3,5 uur behandelt Antoinette Teelen de reanimatievaardigheden en het gebruik van de Automatische Externe Defibrillator (AED) op een praktische, humoristische en persoonlijke manier. Antoinette heeft zelf jarenlange ervaring als IC-verpleegkundige en verpleegkundige op de ambulance en je merkt aan alles dat ze weet waarover ze praat.

Je leert de theorie van reanimeren en het gebruik van de AED kennen onder het motto: begrijp wat je doet, dat blijft veel beter hangen dan het leren van een truc. Je oefent dan ook op een dummy dat veelal hilarische taferelen tot gevolg heeft.

Kortom: een zeer leerzame en leuke training die wij iedereen van harte aanbevelen!
Afdeling HRM

PinkRoccade Healthcare BV

Herhalingstraining PinkRoccade

Afgelopen dinsdagavond mocht ik weer drukken en puffen bij de herhalingstraining Basic Life Support & AED. Ik had me erop verheugd, de eerste training vond ik erg leuk en leerzaam!

In de auto overdag probeerde ik me de theorie van een jaar geleden weer te herinneren:

 • Was het nu 5 of 25 keer masseren en dan beademen?
 • Moest je 3 of 5 keer beademen en dan weer masseren?
 • Wat was ook alweer het tempo van masseren?
 • Wanneer ga je trouwens beginnen met masseren?
 • Waar zet je de vuist met de Heimlich greep?
 • En hoe zat het ook alweer met het breken van een rib of het borstbeen?
 • Waar plak je de stickers van de AED?

De paniek sloeg enigszins toe, ik wist het niet meer! Ik kon me nog wel duidelijk het toen getoonde filmpje herinneren van die voetballer, die plots neerviel op het veld (en tevergeefs gereanimeerd werd)! Wat ik ook nog wist was dat als je ’t slachtoffer echt onsmakelijk vindt, je een T-shirt tussen de monden kunt leggen bij het beademen!

Wat me weer enigszins geruststelde was de gedachte dat ik het altijd beter zou doen dan iemand die nog nooit een reanimatietraining heeft gehad…..

Onze cursusleidster Antoinette had dit keer een 12-tal ‘mannen’ meegenomen. Ieder had zijn eigen slachtoffer, we konden dus allemaal tegelijk oefenen! En dat was ook echt nodig!

We hebben ook de techniek van hulp bij verslikken/verstikken weer geoefend op onze collega’s (sorry Maaike). De meeste deelnemers waren, net als ik, ook echt toe aan een opfrissing van hetgeen een jaar geleden geleerd. En het was wéér leuk.

Iedereen die zich nog niet heeft aangemeld voor deze herhalingstraining zou ik willen vragen dit alsnog te doen (er is nog plek). Het zal je maar gebeuren dat…….

Suzanne Moorman – PinkRoccade Healthcare BV

Verian

De bedrijfshulpverleners van Vérian werden door Papillon getraind. Met veel inzet, maar ook met veel plezier oefenden zij onder deskundige leiding van Antoinette Teelen van Papillon hoe zij in geval van nood moeten reanimeren met behulp van de AED. De uitgebreide praktijkervaring van de trainster, o.a. als ambulanceverpleegkundige, maakte het extra leerzaam. Aan de hand van praktijkvoorbeelden van veel voorkomende ziektebeelden en reanimaties op straat, in de thuiszorg en in het ziekenhuis werd uitgelegd wat de BHV-ers kunnen verwachten en hoe ze in voorkomende gevallen moeten handelen. De oefeningen met de Automatische Externe Defibrillator(AED) die ook in de panden van Vérian aan het Jean Monnetpark aanwezig is, maakten de training áf. De BHV-ers van Vérian zijn dankzij Papillon goed voorbereid op eventuele calamiteiten!

Mazars

Begin dit jaar (januari 2010) is een collega van ons op kantoor onwel geworden en een paar dagen later in het ziekenhuis overleden.
Deze gebeurtenis heeft een behoorlijke impact gehad op ons en was aanleiding om voor een grotere groep een reanimatietraining te verzorgen. Via via zijn we in contact gekomen met Antoinette Teelen omdat zij, zo werd ons verteld, op een heel ontspannen en prettige manier de training verzorgt.

En dat klopt! Als cursist ben je toch wat gespannen voor een dergelijke training maar de manier waarop Antoinette de training oppakt, begeleidt en waar nodig luchtig maakt, is een verademing en haalt direct de spanning van de training weg. Antoinette is zeer deskundig, heeft veel ervaring, mensenkennis en weet de theorie en de praktijk op een goede manier te combineren. Er is voldoende tijd en ruimte om te oefenen, vragen te stellen en nogmaals te oefenen.  Alle cursisten van ons kantoor voelden zich prettig en ontspannen bij de training van Antoinette, maar nog belangrijker is dat we allen op een goede manier hebben leren reanimeren waarbij ook ruime aandacht is besteed aan de theoretische achtergrond.

Buurtzorg

In Juni 2010 hadden we een beginnerscursus en vervolgcursus gevolgd binnen een paar Buurtzorgteams van Apeldoorn. De eerste cursus was de vervolg cursus en deze werd gegeven door Antoinette, die een aantal van ons kende van eerdere contacten. De cursus was goed gestructureerd en erg duidelijk, ook met de instructie- en reële filmpjes die lieten zien hoe de verschillende acute problemen kunnen ontstaan en verlopen. Antoinette hamerde erop dat we alle stof begrepen, want dan kun je het toepassen en gebruiken in de praktijk. Ook het oefenen met de AED gaf veel duidelijkheid wat je wel en niet moet doen. En ook nog het oefenen op de pop, gaf weer een goede aanvulling op het geen we wisten. Kortom we zijn erg enthousiast over de cursus die ze gaf en ook op de rustige en vooral duidelijke uitleg en Antoinette nam ook alle tijd om de vragen te beantwoorden. Ook de groep die de beginnerscursus deed, waren vol lof over de manier waarop Antoinette de les gaf, ze had ook alle aandacht voor iemand die van nabij en inde naaste omgeving een acute situatie had meegemaakt. De cursus via Papillon is van harte aan te bevelen en wij zullen Antoinette voor de vervolgcursussen weer gaan benaderen.

Met vriendelijke groet,
Gerda Geurink
Verpleegkundige Buurtzorg Apeldoorn Zuid

Nieuw bij Papillon: BHV Basis voor volwassenen via e- learning

De BHV-Basis cursus bestaat uit 2 gedeelten, namelijk theorie en praktijk.

De theorie kunnen uw medewerkers in hun eigen tempo en op een door hen zelfgekozen tijdstip en plaats zelf eigen maken. Het is een snelle en doeltreffende manier om kennis op te laten doen over Brand en Eerste hulpverlening. Lees verder

BHV

Ondanks de streng toegenomen veiligheidseisen voor bedrijven in Nederland in de afgelopen jaren, zijn er helaas nog altijd risico’s die moeilijk uitgesloten kunnen worden. Een goede bedrijfshulpverlening is en blijft dus voor veel bedrijven van groot belang.

Een bedrijfshulpverlener heeft geleerd de volgende zaken toe te passen:

 • Het verlenen van eerste hulp
 • Het beperken van de gevolgen van ongevallen
 • Het beperken en bestrijden van brand
 • Het alarmeren en evacueren van alle aanwezigen
 • Alarmeren van en samenwerken met de professionele hulpverleningsinstanties

Papillon stimuleert cursisten om na te denken over onverwachte situaties. Werken vanuit de eerste spontane reactie, heeft een groot leereffect. Welke competenties beheersen de cursisten al en welke moeten worden verbeterd of aangeleerd?

Tijdens de cursussen worden geregeld lotusslachtoffers (De lotusslachtoffers spelen in  ongevalssituaties na) ingezet. Deze verhogen het realiteitsgehalte van de oefeningen, zodat er bij echte ongevallen beter gehandeld kan worden. De cursist kiest er bovendien zelf voor om op deze wijze te trainen. De theorie wordt verder standaard al  met een praktische insteek aangeboden, want hulpverlening leert men absoluut door het te doen!

Theoretische kennis biedt bovendien geen uitkomst voor alle praktijksituaties. Als er bijvoorbeeld geen verbandleer voor handen is bij een noodgeval, dan kan een schone theedoek ook prima volstaan. Dit soort oplossingen leert men pas inzien wanneer men de situatie met eigen ogen voor zich ziet.

Indien mogelijk wordt de cursus verzorgd op uw eigen locatie. Zo krijgen de cursisten tijdens de opleiding ook inzicht in bedrijfsspecifieke risico’s.

OranjeKruis met tekst eronder_PMSkeurmerk nederlandse reanimatie raadkeurmerk medizon

Contactinformatie

Papillon Teelen
Donizettiplaats 50
7391 SP Twello

T 0571-275155
M 0618166047
Email