HomeMail ons!Site map

Stichting Broodnodig op school

Dag van het Overblijven

Stichting Broodnodig op school organiseert jaarlijks een dag van het overblijven. Deze dag wordt georganiseerd voor de vrijwillige overblijfkrachten van BROODNODIG.

Dit jaar 2010 was het accent gelegd op de cursus Kinder-EHBO. De Kinder EHBO werd gegeven door Papillon met erkende en ervaren instructeurs die volgens de Oranje Kruisnorm bevoegd zijn om les te mogen geven. Er waren 50 vrijwillige overblijfkrachten die zich ingeschreven hadden voor deze cursus.

Naast de nodige theorie werd er veel geoefend en waren er ook heel veel vragen. Praktijkvoorbeelden ingebracht door de vrijwilligers werden opgepakt om ervaring en kennis te vergroten. De schroom om te oefenen nam al gauw af, toen men ontdekte dat de sfeer veilig was en dat juist oefenen helpt om te leren. Regelmatig kwamen er voorbeelden die men van het overblijven of van thuis kende. Tijdens de cursus werd er natuurlijk ook veel gelachen.

Papillon KinderEHBO en lotusslachtoffer

Na de pauze werd de cursus weer opgepakt. Dit keer echter met een onverwacht gegeven. ‘s middags was er namelijk een echt lotusslachtoffer. Op geheel onverwachte momenten kwam hij met een wond of andere fysieke klacht de groepen in. Dit was het moment voor de deelnemers om heel direct te kunnen reageren. Tenslotte is de realiteit tijdens het overblijven ook onverwacht. Na wat aarzelen schroomde men steeds minder om te handelen en reageren op het lotusslachtoffer. Het lotusslachtoffer was een volwassenen, maar de trainers wisten telkens weer de gegeven situatie te koppelen aan het overblijven met de kinderen.

Iedere deelnemer ontving van Papillon een informatiemap met praktische informatie én bewijs van deelneming aan deze cursus KinderEHBO Met twee kleine traktaties van Papillon en een van Broodnodig, voor elke vrijwilliger, ging een ieder huiswaarts.

Elke aanwezige keek terug op een zeer geslaagde Dag van het Overblijven. Een veel gehoorde opmerking was dat de workshop en cursussen zeer leerzaam waren en zeker voor herhaling vatbaar.

Truus Oosterhuis
Manager Broodnodig op school

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *