HomeMail ons!Site map

BHV herhalingscursus bij Initial Deventer

Hoi Antoinette,

Wij hebben jouw bijscholing voor onze BHV’ers wat betreft EHBO zeer op prijs gesteld. De deelnemers waren zeer enthousiast over de manier van lesgeven met veel praktijk-voorbeelden. De Lotus heeft een zeer goed beeld gegeven hoe een slachtoffer met een bepaald ziektebeeld reageert/is.

Dus hopelijk kunnen we in de toekomst nog wat voor elkaar betekenen en er een vaste herhaling van maken.

Heel erg bedankt voor de leuke en educatieve middag.

Met vriendelijke groet,

Erik Offereins
Hoofd Technische Dienst

Initial Deventer

 

Stichting Broodnodig op school

Dag van het Overblijven

Stichting Broodnodig op school organiseert jaarlijks een dag van het overblijven. Deze dag wordt georganiseerd voor de vrijwillige overblijfkrachten van BROODNODIG.

Dit jaar 2010 was het accent gelegd op de cursus Kinder-EHBO. De Kinder EHBO werd gegeven door Papillon met erkende en ervaren instructeurs die volgens de Oranje Kruisnorm bevoegd zijn om les te mogen geven. Er waren 50 vrijwillige overblijfkrachten die zich ingeschreven hadden voor deze cursus.

Naast de nodige theorie werd er veel geoefend en waren er ook heel veel vragen. Praktijkvoorbeelden ingebracht door de vrijwilligers werden opgepakt om ervaring en kennis te vergroten. De schroom om te oefenen nam al gauw af, toen men ontdekte dat de sfeer veilig was en dat juist oefenen helpt om te leren. Regelmatig kwamen er voorbeelden die men van het overblijven of van thuis kende. Tijdens de cursus werd er natuurlijk ook veel gelachen.

Papillon KinderEHBO en lotusslachtoffer

Na de pauze werd de cursus weer opgepakt. Dit keer echter met een onverwacht gegeven. ‘s middags was er namelijk een echt lotusslachtoffer. Op geheel onverwachte momenten kwam hij met een wond of andere fysieke klacht de groepen in. Dit was het moment voor de deelnemers om heel direct te kunnen reageren. Tenslotte is de realiteit tijdens het overblijven ook onverwacht. Na wat aarzelen schroomde men steeds minder om te handelen en reageren op het lotusslachtoffer. Het lotusslachtoffer was een volwassenen, maar de trainers wisten telkens weer de gegeven situatie te koppelen aan het overblijven met de kinderen.

Iedere deelnemer ontving van Papillon een informatiemap met praktische informatie én bewijs van deelneming aan deze cursus KinderEHBO Met twee kleine traktaties van Papillon en een van Broodnodig, voor elke vrijwilliger, ging een ieder huiswaarts.

Elke aanwezige keek terug op een zeer geslaagde Dag van het Overblijven. Een veel gehoorde opmerking was dat de workshop en cursussen zeer leerzaam waren en zeker voor herhaling vatbaar.

Truus Oosterhuis
Manager Broodnodig op school

Voetbalvereniging Voorst

Voetbalvereniging Voorst heeft in 2010 via Papillon Teelen een AED aangeschaft en Antoinette heeft voor ons een avondcursus reanimatie & AED verzorgd. Tijdens de cursusavond wordt de theorie op een onderhoudende manier aangeboden, afgewisseld door praktijkoefeningen. Dat gaat op een leuke en ontspannen wijze, waardoor de cursusavond van ruim 3 uur voorbij is voor je het weet. Het is voor ons een geruststellende gedachte dat we nu over een AED beschikken, die overigens door Papillon Teelen bedrijfsklaar wordt gehouden, alsmede over een aantal gecertificeerde leden die geoefend zijn in het reanimeren en het bedienen van de AED. Al met al is het prima verlopen en we willen Antoinette graag een compliment geven voor de plezierige samenwerking tot heden.

Namens V.V. Voorst
Henk Wijtenhorst

PinkRoccade Healthcare BV

Aangezien een hartstilstand of een ademhalingsstilstand meestal plaatsvindt bij familieleden of directe kennissen en het ook een naaste collega kan treffen, hebben wij binnen PinkRoccade Healthcare besloten de training Basic Life Support en AED aan ons personeel aan te bieden.

In 3,5 uur behandelt Antoinette Teelen de reanimatievaardigheden en het gebruik van de Automatische Externe Defibrillator (AED) op een praktische, humoristische en persoonlijke manier. Antoinette heeft zelf jarenlange ervaring als IC-verpleegkundige en verpleegkundige op de ambulance en je merkt aan alles dat ze weet waarover ze praat.

Je leert de theorie van reanimeren en het gebruik van de AED kennen onder het motto: begrijp wat je doet, dat blijft veel beter hangen dan het leren van een truc. Je oefent dan ook op een dummy dat veelal hilarische taferelen tot gevolg heeft.

Kortom: een zeer leerzame en leuke training die wij iedereen van harte aanbevelen!
Afdeling HRM

PinkRoccade Healthcare BV

Verian

De bedrijfshulpverleners van Vérian werden door Papillon getraind. Met veel inzet, maar ook met veel plezier oefenden zij onder deskundige leiding van Antoinette Teelen van Papillon hoe zij in geval van nood moeten reanimeren met behulp van de AED. De uitgebreide praktijkervaring van de trainster, o.a. als ambulanceverpleegkundige, maakte het extra leerzaam. Aan de hand van praktijkvoorbeelden van veel voorkomende ziektebeelden en reanimaties op straat, in de thuiszorg en in het ziekenhuis werd uitgelegd wat de BHV-ers kunnen verwachten en hoe ze in voorkomende gevallen moeten handelen. De oefeningen met de Automatische Externe Defibrillator(AED) die ook in de panden van Vérian aan het Jean Monnetpark aanwezig is, maakten de training áf. De BHV-ers van Vérian zijn dankzij Papillon goed voorbereid op eventuele calamiteiten!

Mazars

Begin dit jaar (januari 2010) is een collega van ons op kantoor onwel geworden en een paar dagen later in het ziekenhuis overleden.
Deze gebeurtenis heeft een behoorlijke impact gehad op ons en was aanleiding om voor een grotere groep een reanimatietraining te verzorgen. Via via zijn we in contact gekomen met Antoinette Teelen omdat zij, zo werd ons verteld, op een heel ontspannen en prettige manier de training verzorgt.

En dat klopt! Als cursist ben je toch wat gespannen voor een dergelijke training maar de manier waarop Antoinette de training oppakt, begeleidt en waar nodig luchtig maakt, is een verademing en haalt direct de spanning van de training weg. Antoinette is zeer deskundig, heeft veel ervaring, mensenkennis en weet de theorie en de praktijk op een goede manier te combineren. Er is voldoende tijd en ruimte om te oefenen, vragen te stellen en nogmaals te oefenen.  Alle cursisten van ons kantoor voelden zich prettig en ontspannen bij de training van Antoinette, maar nog belangrijker is dat we allen op een goede manier hebben leren reanimeren waarbij ook ruime aandacht is besteed aan de theoretische achtergrond.

OranjeKruis met tekst eronder_PMSkeurmerk nederlandse reanimatie raadkeurmerk medizon

Contactinformatie

Papillon Teelen
Donizettiplaats 50
7391 SP Twello

T 0571-275155
M 0618166047
Email