HomeMail ons!Site map

Ouderavond: kennis maken met EHBO voor kinderen

Zoekt u een leuke, leerzame en nuttige invulling van uw ouderavond?

Wilt u uw ouders, cliënten kennis laten maken met EHBO voor kinderen?

Invulling van uw ouderavond moeilijk? Wat dacht u hiervan!

Papillon kan een zeer interactieve avond verzorgen over de eerste stappen binnen EHBO voor kinderen. Door middel van diverse stellingen, een quiz, filmpjes, vragen van ouders, of medewerkers, of docenten wordt er een zeer informatieve avond verzorgd. Uit ervaring blijkt dat dit door de deelnemers bijzonder wordt gewaardeerd.

Oudercommissie Twello:

De oudercommissie van de Buitenschoolse Opvang en de Kinderdagopvang van Smallsteps in Twello hebben een ouderavond georganiseerd die in het teken stond van Kinder EHBO. Als gastspreekster hadden wij Antoinette Teelen van Papillon uitgenodigd. Het was een interessante, informatieve, maar zeker ook gezellige leerervaring. Antoinette weet met humor je bewust te maken van de gevaren maar nog belangrijker; hoe je moet handelen!

kinderdagverblijf Sam en Gijsje

We hebben een gezellige leerzame avond gehad met de ouders van ons kinderdagverblijf Sam en Gijsje. De avond was erg interessant met veel voorbeelden uit de praktijk. De sfeer was ontspannen en Antoinette doet het erg leuk! De reacties van onze ouders waren positief dus zeker een aanrader!

 

Reanimaatje (Reanimatie & AED)

Reanimaatje is gelijk aan de cursus Reanimatie & AED

Door je als koppel in te schrijven krijg je een reductie op het tarief. Deze cursus kost € 80,– per koppel (ipv 55,– per persoon)

———–

Elke week worden 300 Nederlanders buiten het ziekenhuis getroffen door een plotselinge hartstilstand. Dat zijn zo’n 15.000 à 16.000 slachtoffers per jaar. Minder dan 10 procent hiervan overleeft zo’n hartstilstand…

Feit is dat in en rond het huis de meeste slachtoffers vallen. Stelt u zich eens voor dat iemand uit uw nabije omgeving ineens een hartstilstand krijgt? Weet u dan wat u moet doen?

Ook een ademhalingsstilstand door bijvoorbeeld verslikking, verstikking of verdrinking kan een hartstilstand veroorzaken. In deze gevallen kan adequaat handelen binnen 2 tot 6 minuten na het voorval het verschil in leven of dood maken, hoe hard ook.

Het probleem bij veel mensen echter is, dat zij bang zijn voor de zojuist genoemde situaties en hier eigenlijk geen aandacht aan willen of durven besteden. Veel cursisten doen dan ook pas een cursus nadat zij een ernstig voorval bij bijvoorbeeld familie of vrienden van dichtbij hebben meegemaakt.

 “Had ik maar iets kunnen doen!”

Accuut handelen is van absoluut (levens)belang. Niets doen is bij voorbaat een gemiste kans.

Tijdens haar eerdere werk als intensive care- en ambulanceverpleegkundige heeft de docente van Papillon veel reanimaties in de praktijk moeten uitvoeren. Door gebruik te maken van films, Powerpoint  presentaties en poppen wordt er heel praktisch omgegaan met essentiële theorie.

Dat vrijwel alle theorie ook praktisch wordt benaderd heeft als doel de stof écht eigen te laten worden bij de cursisten. Ten tijde van een incident moet men natuurlijk kunnen handelen zonder al te lang denkwerk en zonder naslagwerk. Begrijpen wat men doet, daar draait het om bij Papillon. Alleen zó kan men binnen 2 tot 6 minuten de juiste levensreddende handelingen toepassen.

Nazorg
Papillon verleent nazorg aan cursisten die een reanimatie hebben uitgevoerd in de praktijk.

Papillon roept u na een jaar op om eventueel een herhalingscursus te volgen.

 

BHV

Ondanks de streng toegenomen veiligheidseisen voor bedrijven in Nederland in de afgelopen jaren, zijn er helaas nog altijd risico’s die moeilijk uitgesloten kunnen worden. Een goede bedrijfshulpverlening is en blijft dus voor veel bedrijven van groot belang.

Een bedrijfshulpverlener heeft geleerd de volgende zaken toe te passen:

 • Het verlenen van eerste hulp
 • Het beperken van de gevolgen van ongevallen
 • Het beperken en bestrijden van brand
 • Het alarmeren en evacueren van alle aanwezigen
 • Alarmeren van en samenwerken met de professionele hulpverleningsinstanties

Papillon stimuleert cursisten om na te denken over onverwachte situaties. Werken vanuit de eerste spontane reactie, heeft een groot leereffect. Welke competenties beheersen de cursisten al en welke moeten worden verbeterd of aangeleerd?

Tijdens de cursussen worden geregeld lotusslachtoffers (De lotusslachtoffers spelen in  ongevalssituaties na) ingezet. Deze verhogen het realiteitsgehalte van de oefeningen, zodat er bij echte ongevallen beter gehandeld kan worden. De cursist kiest er bovendien zelf voor om op deze wijze te trainen. De theorie wordt verder standaard al  met een praktische insteek aangeboden, want hulpverlening leert men absoluut door het te doen!

Theoretische kennis biedt bovendien geen uitkomst voor alle praktijksituaties. Als er bijvoorbeeld geen verbandleer voor handen is bij een noodgeval, dan kan een schone theedoek ook prima volstaan. Dit soort oplossingen leert men pas inzien wanneer men de situatie met eigen ogen voor zich ziet.

Indien mogelijk wordt de cursus verzorgd op uw eigen locatie. Zo krijgen de cursisten tijdens de opleiding ook inzicht in bedrijfsspecifieke risico’s.

Mini BHV / Mini EHBO

Voor bedrijven geldt: hoe meer medewerkers beschikken over een BHV diploma, hoe sneller de hulpverlening zal kunnen plaatsvinden.

Papillon biedt daarom voor medewerkers van bedrijven een cursus mini EHBO (levensreddend handelen) van één dagdeel aan. Tijdens deze cursus leren cursisten Reanimatie & AED vaardigheden en wordt o.a. aandacht besteed aan verslikking, verstikking en hartinfarcten. Ga voor meer informatie naar de pagina Reanimatie & AED.

Daarnaast biedt Papillon de cursus ‘Spoedeisende en Niet Spoedeisende hulp’ aan (één dagdeel, volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis / BHV).

Misschien zijn er andere hulpverleningsvaardigheden nodig in uw bedrijf.

Papillon maakt ook cursussen op maat voor bedrijven, onderwijsinstellingen en particulieren.

Neem gerust contact met ons op.

Onderwerpen die behandeld worden in deze cursus:

 • Reanimatie & AED
 • Bewustzijnsstoornissen
 • Ademhalingsstoornissen
 • Ernstige en minder ernstige bloedingen
 • Brandwonden
 • Shock
 • Gewrichtsletsels

EHBO volwassenen

Basiscursus EHBO

Je kunt kiezen uit twee varianten qua voorbereiding, e-learning of het lezen van het Oranje Kruis boekje. Om te kunnen slagen bij het Oranje Kruis zijn de twee oefendagen volledig  gericht op het examengedeelte. De handelingen worden aangeleerd zoals het Oranje Kruis dit graag ziet.Af en toe zal Papillon kanttekeningen zetten bij de uit te voeren handelingen, want Papillon weet dat in de praktijk bepaalde handelingen niet uit te voeren zijn of juist beter handelingen te laten. Hier zal in de herhalingslessen meer aandacht voor zijn.

 E-learning

EHBO voor volwassenen start al thuis met het e-learning programma van het Oranje Kruis. Hierin leer je m.b.v. filmpjes en vragen spelenderwijs de theorie en zie je hoe de handelingen uitgevoerd worden. Met dit bewijs start je de tweedaagse praktijkcursus.

 Boekje Oranje Kruis

Ook kun je kiezen om niet de e-learning te doen, maar het boekje van het Oranje Kruis door te nemen. Sommige mensen vinden dit prettiger om te doen. Kies de manier die het beste bij je past.

De Praktijkdagen

De eerste cursusdag wordt de theorie kort en bondig herhaalt. Tevens gaan we dan gelijk de handelingen oefenen. De tweede dag begint samen met een lotus. De lotus is iemand die ziektebeelden en situaties levensecht nabootst. Hij/ zij zal doen wat een slachtoffer ook zou kunnen doen. Je leert de theorie nog meer toe te passen in de praktijk. Deze ochtend is een voorbeeld voor het examen die ‘s middags wordt afgenomen.

Het examen wordt afgenomen door 2 afgevaardigden van het Oranje Kruis. Zij zullen je beoordelen op je vaardigheden. Ook hier worden ziektebeelden uitgebeeld en moet je de juiste handelingen laten zien.

 Het zijn twee intensieve, maar zeker ook leerzame dagen. Je gaat je steeds zekerder voelen in het benaderen van een slachtoffer en het uitvragen van de klachten en natuurlijk het handelen.

De meeste mensen vinden de tweede dag erg spannend, maar vooral ook erg leerzaam. Alle onderwerpen moeten in deze twee dagen behandeld worden. Het is best veel, maar goed te doen. Goede voorbereiding is nodig!

 Papillon

Papillon zorgt voor kleine groepen en een positieve leeromgeving. Het praktisch handelen staat voorop!! Papillon heeft tot nu toe een slagingspercentage van 100% en de examinatoren van het Oranje Kruis vinden het niveau van de cursisten uitstekend. Dus het kan!

Basis KinderEHBO (voor volwassenen)

KinderEHBO voor volwassenen: noodzakelijk?

Slechts 9 % van alle ouders in Nederland beheerst de vaardigheden om eerste hulp bij ongelukken te verlenen waarbij kinderen het slachtoffer zijn. Een groter percentage ouders beheerst de vaardigheden om EHBO toe te passen bij volwassenen. Een kind behoeft echter meestal andere hulp dan een volwassene.

Een kind is geen mini-volwassene.

Een aantal EHBO-handelingen zijn bij beide leeftijdscategorieën gelijk, maar vooral de levensreddende handelingen zijn bij baby’s, peuters en kleuters totaal anders.
Een hartstilstand als primair verschijnsel bij een baby, peuter of kleuter, komt verhoudingsgewijs niet vaak voor. Een ademhalingsstilstand als primaire oorzaak van een hartstilstand, komt daarentegen veel vaker voor bij een kind.

Wist u dat verdrinking en verstikking de belangrijkste doodsoorzaken zijn bij kinderen?  Bekijk voor meer informatie de doodsoorzakenstatistiek 2003-2007 van het CBS.

De grootste letselveroorzaker bij kinderen van 0 tot 4 jaar is ‘vallen’. Een val van een trap, speeltoestel of  bank komt geregld voor zoals u zelf ongetwijfeld zult weten. Deze gevallen geven vaak letsel aan het hoofd, de hals of de nek van het kind. Kinderen in deze leeftijdscategorie worden ook wel gezien als de meeste kwetsbare groep in onze samenleving als het gaat om potentiële gevaren, waaronder bijvoorbeeld ook vergiftiging en verbranding.

Kinderen in de leeftijdscategorie van 5 tot 12 jaar lopen weer vaker letsel  op aan schouder, arm of hand en kinderen in de leeftijdscategorie van 13 tot 18 jaar lopen juist vaak letsel op aan een heup, been of voet.

Onder de slachtoffers zijn meer jongens dan meisjes. Kinderen van één en twee jaar oud zijn het meest kwetsbaar. Vanaf 2010 is het voor gastouders zelfs verplicht een kinder EHBO-diploma te hebben.

Papillon

Papillon Teelen geeft praktische cursussen ‘KinderEHBO voor volwassenen’, welke een confronterende werking hebben door met realistische praktijksituaties te oefenen. Middels deze werkwijze krijgt men inzicht in handelingen, zodat men snapt waarom deze op bepaalde wijze worden uitgevoerd. Inzicht verkrijgen is dé kracht van Papillon en haar cursussen.

Papillon en KinderEHBO voor volwassenen. Wat kan Papillon voor u betekenen?

De cursus ‘Kinder EHBO voor volwassenen’ neemt slechts 2 dagdelen in beslag, eventueel incompany. Desgewenst kunt er voor kiezen een derde dagdeel deel te nemen aan de cursus. Deze extra tijd wordt gebruikt om handelingen te herhalen, zodat u nog geroutineerder wordt. Bovendien worden alleen relevante praktijksituaties behandeld. Wat u al kunt, wordt niet nog eens aangehaald.

De cursus wordt aangeboden conform richtlijnen van het Oranje Kruis en wordt afgerond met een toets. Deze wordt door de docente van Papillon afgenomen, daar deze voldoet aan alle criteria van Het Oranje Kruis. De praktische onderdelen van de toets tellen bovendien het zwaarst. Regelmatig bezoekt een consulent van het Oranje Kruis het moment van toetsing. Dit wordt over het algemeen voortijdig aangekondigd, maar een bezoek kan ook onverwacht plaats vinden.

Certificaat

Wanneer u de toets succesvol heeft doorstaan, ontvangt u het geregistreerde certificaat ‘Eerste Hulp aan Kinderen’ van het Oranje Kruis.
Dit  certificaat is uiteraard geldig voor ouders die zich als gastouder willen inschrijven.

Onderwerpen tijdens deze cursus

 • Het kind en zijn omgeving, preventie en veiligheid
 • Verschil tussen kinderen en volwassenen in diverse levensfasen
 • Eerste Hulp verlenen: vijf belangrijke punten
 • Herkennen van kindermishandeling (AMK)
 • Stoornissen in het bewustzijn (flauwvallen en bewusteloosheid, hersenvliesontsteking koortsstuip)
 • Stoornissen in de ademhaling  (verslikkingen)
 • Kinderreanimatie en gebruik AED
 • Uitwendige verwondingen, ernstige bloedingen en shock
 • Brandwonden
 • Kneuzing, verstuiking, ontwrichting, botbreuken
 • Oogletsel
 • Vergiftiging
 • Elektriciteitsongevallen
 • Warmte en koude letsel
 • Kort gebruik van verbandmaterialen

Door de cursisten zelf aan te dragen letselvoorbeelden (bijvoorbeeld uit eigen ervaringen)

Reanimatie en AED

Elke week worden 300 Nederlanders buiten het ziekenhuis getroffen door een plotselinge hartstilstand. Dat zijn zo’n 15.000 à 16.000 slachtoffers per jaar. Minder dan 10 procent hiervan overleeft zo’n hartstilstand…

Feit is dat in en rond het huis de meeste slachtoffers vallen. Stelt u zich eens voor dat iemand uit uw nabije omgeving ineens een hartstilstand krijgt? Weet u dan wat u moet doen?

Ook een ademhalingsstilstand door bijvoorbeeld verslikking, verstikking of verdrinking kan een hartstilstand veroorzaken. In deze gevallen kan adequaat handelen binnen 2 tot 6 minuten na het voorval het verschil in leven of dood maken, hoe hard ook.

Het probleem bij veel mensen echter is, dat zij bang zijn voor de zojuist genoemde situaties en hier eigenlijk geen aandacht aan willen of durven besteden. Veel cursisten doen dan ook pas een cursus nadat zij een ernstig voorval bij bijvoorbeeld familie of vrienden van dichtbij hebben meegemaakt.

 “Had ik maar iets kunnen doen!”

Accuut handelen is van absoluut (levens)belang. Niets doen is bij voorbaat een gemiste kans.

Tijdens haar eerdere werk als intensive care- en ambulanceverpleegkundige heeft de docente van Papillon veel reanimaties in de praktijk moeten uitvoeren. Door gebruik te maken van films, Powerpoint  presentaties en poppen wordt er heel praktisch omgegaan met essentiële theorie.

Dat vrijwel alle theorie ook praktisch wordt benaderd heeft als doel de stof écht eigen te laten worden bij de cursisten. Ten tijde van een incident moet men natuurlijk kunnen handelen zonder al te lang denkwerk en zonder naslagwerk. Begrijpen wat men doet, daar draait het om bij Papillon. Alleen zó kan men binnen 2 tot 6 minuten de juiste levensreddende handelingen toepassen.

Nazorg
Papillon verleent nazorg aan cursisten die een reanimatie hebben uitgevoerd in de praktijk.

Papillon roept u na een jaar op om eventueel een herhalingscursus te volgen.

OranjeKruis met tekst eronder_PMSkeurmerk nederlandse reanimatie raadkeurmerk medizon

Contactinformatie

Papillon Teelen
Donizettiplaats 50
7391 SP Twello

T 0571-275155
M 0618166047
Email