HomeMail ons!Site map

Ouderavond: kennis maken met EHBO voor kinderen

Zoekt u een leuke, leerzame en nuttige invulling van uw ouderavond?

Wilt u uw ouders, cliënten kennis laten maken met EHBO voor kinderen?

Invulling van uw ouderavond moeilijk? Wat dacht u hiervan!

Papillon kan een zeer interactieve avond verzorgen over de eerste stappen binnen EHBO voor kinderen. Door middel van diverse stellingen, een quiz, filmpjes, vragen van ouders, of medewerkers, of docenten wordt er een zeer informatieve avond verzorgd. Uit ervaring blijkt dat dit door de deelnemers bijzonder wordt gewaardeerd.

Oudercommissie Twello:

De oudercommissie van de Buitenschoolse Opvang en de Kinderdagopvang van Smallsteps in Twello hebben een ouderavond georganiseerd die in het teken stond van Kinder EHBO. Als gastspreekster hadden wij Antoinette Teelen van Papillon uitgenodigd. Het was een interessante, informatieve, maar zeker ook gezellige leerervaring. Antoinette weet met humor je bewust te maken van de gevaren maar nog belangrijker; hoe je moet handelen!

kinderdagverblijf Sam en Gijsje

We hebben een gezellige leerzame avond gehad met de ouders van ons kinderdagverblijf Sam en Gijsje. De avond was erg interessant met veel voorbeelden uit de praktijk. De sfeer was ontspannen en Antoinette doet het erg leuk! De reacties van onze ouders waren positief dus zeker een aanrader!

 

EHBO cursussen Oranje Kruis

Leuk informatief filmpje over EHBO cursussen en waarom iedereen die eens moet volgen.

Na het volgen van de EHBO cursussen via Papillon Teelen ontvang je een officieel Oranje Kruis certificaat

klik hier om het filmpje te bekijken

logo-het-oranje-kruis

Ouderavond Catalpa Twello

De oudercommissies van de Buitenschoolse Opvang en de Kinderdagopvang van Catalpa in Twello hebben een ouderavond georganiseerd die in het teken stond van Kinder EHBO. Als gastspreekster hadden wij Antoinette Teelen van Papillon uitgenodigd. Antoinette heeft ons op een enthousiaste, duidelijke en interactieve wijze kennis laten maken met en bewust gemaakt van de gevaren en de redding mogelijkheden in de wereld van het kind. Een pleister plakken kunnen we wel. Maar wat moet je bijvoorbeeld doen als een stukje appel in de keel van je kind blijft zitten. Of als je kind dreigt te verdrinken. Maar ook vragen als; denk je dat bij een tekenbeet altijd sprake is van een rode kring (niet dus!). Het was een interessante, informatieve, maar zeker ook gezellige leerervaring.

Yvette de Winter

Voorzitter oudercommissie ’t Kwetternest.

Basis KinderEHBO (voor volwassenen)

KinderEHBO voor volwassenen: noodzakelijk?

Slechts 9 % van alle ouders in Nederland beheerst de vaardigheden om eerste hulp bij ongelukken te verlenen waarbij kinderen het slachtoffer zijn. Een groter percentage ouders beheerst de vaardigheden om EHBO toe te passen bij volwassenen. Een kind behoeft echter meestal andere hulp dan een volwassene.

Een kind is geen mini-volwassene.

Een aantal EHBO-handelingen zijn bij beide leeftijdscategorieën gelijk, maar vooral de levensreddende handelingen zijn bij baby’s, peuters en kleuters totaal anders.
Een hartstilstand als primair verschijnsel bij een baby, peuter of kleuter, komt verhoudingsgewijs niet vaak voor. Een ademhalingsstilstand als primaire oorzaak van een hartstilstand, komt daarentegen veel vaker voor bij een kind.

Wist u dat verdrinking en verstikking de belangrijkste doodsoorzaken zijn bij kinderen?  Bekijk voor meer informatie de doodsoorzakenstatistiek 2003-2007 van het CBS.

De grootste letselveroorzaker bij kinderen van 0 tot 4 jaar is ‘vallen’. Een val van een trap, speeltoestel of  bank komt geregld voor zoals u zelf ongetwijfeld zult weten. Deze gevallen geven vaak letsel aan het hoofd, de hals of de nek van het kind. Kinderen in deze leeftijdscategorie worden ook wel gezien als de meeste kwetsbare groep in onze samenleving als het gaat om potentiële gevaren, waaronder bijvoorbeeld ook vergiftiging en verbranding.

Kinderen in de leeftijdscategorie van 5 tot 12 jaar lopen weer vaker letsel  op aan schouder, arm of hand en kinderen in de leeftijdscategorie van 13 tot 18 jaar lopen juist vaak letsel op aan een heup, been of voet.

Onder de slachtoffers zijn meer jongens dan meisjes. Kinderen van één en twee jaar oud zijn het meest kwetsbaar. Vanaf 2010 is het voor gastouders zelfs verplicht een kinder EHBO-diploma te hebben.

Papillon

Papillon Teelen geeft praktische cursussen ‘KinderEHBO voor volwassenen’, welke een confronterende werking hebben door met realistische praktijksituaties te oefenen. Middels deze werkwijze krijgt men inzicht in handelingen, zodat men snapt waarom deze op bepaalde wijze worden uitgevoerd. Inzicht verkrijgen is dé kracht van Papillon en haar cursussen.

Papillon en KinderEHBO voor volwassenen. Wat kan Papillon voor u betekenen?

De cursus ‘Kinder EHBO voor volwassenen’ neemt slechts 2 dagdelen in beslag, eventueel incompany. Desgewenst kunt er voor kiezen een derde dagdeel deel te nemen aan de cursus. Deze extra tijd wordt gebruikt om handelingen te herhalen, zodat u nog geroutineerder wordt. Bovendien worden alleen relevante praktijksituaties behandeld. Wat u al kunt, wordt niet nog eens aangehaald.

De cursus wordt aangeboden conform richtlijnen van het Oranje Kruis en wordt afgerond met een toets. Deze wordt door de docente van Papillon afgenomen, daar deze voldoet aan alle criteria van Het Oranje Kruis. De praktische onderdelen van de toets tellen bovendien het zwaarst. Regelmatig bezoekt een consulent van het Oranje Kruis het moment van toetsing. Dit wordt over het algemeen voortijdig aangekondigd, maar een bezoek kan ook onverwacht plaats vinden.

Certificaat

Wanneer u de toets succesvol heeft doorstaan, ontvangt u het geregistreerde certificaat ‘Eerste Hulp aan Kinderen’ van het Oranje Kruis.
Dit  certificaat is uiteraard geldig voor ouders die zich als gastouder willen inschrijven.

Onderwerpen tijdens deze cursus

 • Het kind en zijn omgeving, preventie en veiligheid
 • Verschil tussen kinderen en volwassenen in diverse levensfasen
 • Eerste Hulp verlenen: vijf belangrijke punten
 • Herkennen van kindermishandeling (AMK)
 • Stoornissen in het bewustzijn (flauwvallen en bewusteloosheid, hersenvliesontsteking koortsstuip)
 • Stoornissen in de ademhaling  (verslikkingen)
 • Kinderreanimatie en gebruik AED
 • Uitwendige verwondingen, ernstige bloedingen en shock
 • Brandwonden
 • Kneuzing, verstuiking, ontwrichting, botbreuken
 • Oogletsel
 • Vergiftiging
 • Elektriciteitsongevallen
 • Warmte en koude letsel
 • Kort gebruik van verbandmaterialen

Door de cursisten zelf aan te dragen letselvoorbeelden (bijvoorbeeld uit eigen ervaringen)

OranjeKruis met tekst eronder_PMSkeurmerk nederlandse reanimatie raadkeurmerk medizon

Contactinformatie

Papillon Teelen
Donizettiplaats 50
7391 SP Twello

T 0571-275155
M 0618166047
Email