HomeMail ons!Site map

Basis KinderEHBO (voor volwassenen)

KinderEHBO voor volwassenen: noodzakelijk?

Slechts 9 % van alle ouders in Nederland beheerst de vaardigheden om eerste hulp bij ongelukken te verlenen waarbij kinderen het slachtoffer zijn. Een groter percentage ouders beheerst de vaardigheden om EHBO toe te passen bij volwassenen. Een kind behoeft echter meestal andere hulp dan een volwassene.

Een kind is geen mini-volwassene.

Een aantal EHBO-handelingen zijn bij beide leeftijdscategorieën gelijk, maar vooral de levensreddende handelingen zijn bij baby’s, peuters en kleuters totaal anders.
Een hartstilstand als primair verschijnsel bij een baby, peuter of kleuter, komt verhoudingsgewijs niet vaak voor. Een ademhalingsstilstand als primaire oorzaak van een hartstilstand, komt daarentegen veel vaker voor bij een kind.

Wist u dat verdrinking en verstikking de belangrijkste doodsoorzaken zijn bij kinderen?  Bekijk voor meer informatie de doodsoorzakenstatistiek 2003-2007 van het CBS.

De grootste letselveroorzaker bij kinderen van 0 tot 4 jaar is ‘vallen’. Een val van een trap, speeltoestel of  bank komt geregld voor zoals u zelf ongetwijfeld zult weten. Deze gevallen geven vaak letsel aan het hoofd, de hals of de nek van het kind. Kinderen in deze leeftijdscategorie worden ook wel gezien als de meeste kwetsbare groep in onze samenleving als het gaat om potentiële gevaren, waaronder bijvoorbeeld ook vergiftiging en verbranding.

Kinderen in de leeftijdscategorie van 5 tot 12 jaar lopen weer vaker letsel  op aan schouder, arm of hand en kinderen in de leeftijdscategorie van 13 tot 18 jaar lopen juist vaak letsel op aan een heup, been of voet.

Onder de slachtoffers zijn meer jongens dan meisjes. Kinderen van één en twee jaar oud zijn het meest kwetsbaar. Vanaf 2010 is het voor gastouders zelfs verplicht een kinder EHBO-diploma te hebben.

Papillon

Papillon Teelen geeft praktische cursussen ‘KinderEHBO voor volwassenen’, welke een confronterende werking hebben door met realistische praktijksituaties te oefenen. Middels deze werkwijze krijgt men inzicht in handelingen, zodat men snapt waarom deze op bepaalde wijze worden uitgevoerd. Inzicht verkrijgen is dé kracht van Papillon en haar cursussen.

Papillon en KinderEHBO voor volwassenen. Wat kan Papillon voor u betekenen?

De cursus ‘Kinder EHBO voor volwassenen’ neemt slechts 2 dagdelen in beslag, eventueel incompany. Desgewenst kunt er voor kiezen een derde dagdeel deel te nemen aan de cursus. Deze extra tijd wordt gebruikt om handelingen te herhalen, zodat u nog geroutineerder wordt. Bovendien worden alleen relevante praktijksituaties behandeld. Wat u al kunt, wordt niet nog eens aangehaald.

De cursus wordt aangeboden conform richtlijnen van het Oranje Kruis en wordt afgerond met een toets. Deze wordt door de docente van Papillon afgenomen, daar deze voldoet aan alle criteria van Het Oranje Kruis. De praktische onderdelen van de toets tellen bovendien het zwaarst. Regelmatig bezoekt een consulent van het Oranje Kruis het moment van toetsing. Dit wordt over het algemeen voortijdig aangekondigd, maar een bezoek kan ook onverwacht plaats vinden.

Certificaat

Wanneer u de toets succesvol heeft doorstaan, ontvangt u het geregistreerde certificaat ‘Eerste Hulp aan Kinderen’ van het Oranje Kruis.
Dit  certificaat is uiteraard geldig voor ouders die zich als gastouder willen inschrijven.

Onderwerpen tijdens deze cursus

 • Het kind en zijn omgeving, preventie en veiligheid
 • Verschil tussen kinderen en volwassenen in diverse levensfasen
 • Eerste Hulp verlenen: vijf belangrijke punten
 • Herkennen van kindermishandeling (AMK)
 • Stoornissen in het bewustzijn (flauwvallen en bewusteloosheid, hersenvliesontsteking koortsstuip)
 • Stoornissen in de ademhaling  (verslikkingen)
 • Kinderreanimatie en gebruik AED
 • Uitwendige verwondingen, ernstige bloedingen en shock
 • Brandwonden
 • Kneuzing, verstuiking, ontwrichting, botbreuken
 • Oogletsel
 • Vergiftiging
 • Elektriciteitsongevallen
 • Warmte en koude letsel
 • Kort gebruik van verbandmaterialen

Door de cursisten zelf aan te dragen letselvoorbeelden (bijvoorbeeld uit eigen ervaringen)

OranjeKruis met tekst eronder_PMSkeurmerk nederlandse reanimatie raadkeurmerk medizon

Contactinformatie

Papillon Teelen
Donizettiplaats 50
7391 SP Twello

T 0571-275155
M 0618166047
Email